Що таке КРЕДИТНА СПІЛКА

Одним із прекрасних інструментів для початківця інвестора в Україну є «Кредитні союзи». Як і всі, коли  в перший раз про щось дізнаєшся  це стає для тебе відкриттям.

Точно так само і я колись одного разу дізнався про «Кредитні спілки» і був вражений щедрістю їхніх депозитних вкладів. Коли тобі пропонують 24-26% річних, а в банках у той момент середня прибутковість була 18% перше, що спадає на думку: «Не обдурювання це?» Виявилося, що ні.

Просто «Кредитні спілки» були влаштовані по іншому ніж Банки і тому пропонують інші процентні ставки. 

Але спочатку зробимо невеликий екскурс в історію. Перші кредитні спілки в Україні з’явилися в кінці XIX століття. Після революції вони припинили своє існування. У радянські часи їх замінили так звані каси взаємодопомоги, які існували практично на кожному підприємстві.

Це добровільні організації співробітників підприємства, які вкладали гроші в «Касу взаємодопомоги», щоб потребуючи могли взяти кредит. І тільки в 1992 р. завдяки організаціям Канади та Америки, що підтримує розвиток кредитних спілок, вони знову з’явилися в Україні. У 1993 році було прийнято Тимчасове положення про кредитні спілки, яке і регулювало діяльність кредитних спілок в Україні протягом наступних 8 років. Відсутність серйозної нормативної бази і контролюючого органу призвело до того, що більшість кредитних спілок нагадувало фінансові піраміди. Після прийняття в 2001 р. Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» був прийнятий довгоочікуваний Закон «Про кредитні спілки». Пізніше з’явився і контролюючий орган — Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. З цього моменту вимоги до ліцензування і вцілому до діяльності кредитних спілок з кожним роком посилюються. Передбачається навіть створення системи гарантій для вкладників-членів кредитних спілок, а також стабілізаційного фонду, з якого будуть видаватися кошти для оздоровлення або порятунку кредитних зоюзов. Це кардинальним чином має змінити ставлення суспільства до діяльності кредитних спілок.

На сьогоднішній день в Україні працює близько 700 кредитних спілок із загальними активами понад 2,5 млрд. грн. та їх членами є близько 1,5 млн. чоловік. Найбільші з них мають активи понад 10 млн. грн.

Відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка — це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Тобто, для того, щоб вкласти гроші у кредитну спілку або взяти в ньому кредит, доведеться стати його членом. Необхідно зауважити, що кредитні спілки можуть приймати гроші на депозит або видавати кредит лише в національній валюті.

Членство у кредитній спілці забезпечується вступним внеском і членським внеском (або обов’язковим пайовим внеском). Вкласти кошти в кредитний союз можна шляхом внесення додаткового пайового внеску або у вигляді депозитного вкладу. Відмінність між ними полягає в тому, що пайовий внесок повертається члену кредитної спілки після виходу з союзу, а депозитний вклад на умовах депозитного договору. У разі ліквідації кредитної спілки в першу чергу будуть повернуті депозитні вклади. Розміри відсотків по депозитах в кредитних союзах перевищують банківські. Це пов’язано з меншими витратами кредитних спілок, а також з тим, що доходи їхніх членів не обкладаються податком на прибуток, оскільки це неприбуткова організація. У свою чергу і розміри відсотків по кредитах перевищують банківські, але процедура отримання простіше.

Як правило, доходи за пайовими внесками вище, ніж по депозитах, оскільки це чистий дохід кредитної спілки, який розподіляється у вигляді відсотків між усіма членами кредитної спілки пропорційно розміру їх пайових внесків.

Залишити коментар