Детектор брехні у бізнесі

Останнім часом метод детекції брехні з допомогою поліграфа все активніше використовується у сфері підприємницької діяльності. Бізнесмени зрозуміли, що таким чином з найменшими витратами можна спробувати забезпечити безпеку фірми з боку працюючого в ній персоналу. 

Основні напрямки використання детектора брехні в бізнесі пов’язані з скринінгом (від англ. Screen — просіювати, перевіряти) при наймі персоналу на роботу, при планових або вибіркових, позапланові перевірки персоналу, при проведенні різного роду розслідувань і розглядів.

Скринінгові обстеження дозволяють чітко і швидко отримати інформацію по всьому трудовому шляху найманого на роботу кандидата.

При цьому виявляються небажані для роботодавця фактори ризику та інші відомості, цікаві замовнику, в залежності від біографії кандидата. Високо зарекомендувала себе оцінка достовірності повідомлених кандидатом відомостей про себе: підробка документів, що надаються (спотворення анкетних даних, дипломів, трудових книжок і т. д.); вчинення кримінально або адміністративно караних правопорушень, невідомих офіційним органам, знаходження під судом або слідством, наявність зв’язків у кримінальному середовищі, наявність боргів та інших фінансових зобов’язань; вчинення крадіжок та нанесення матеріального збитку по старих місцях роботи; нанесення фінансових збитків по старих місцях роботи, хабарництво, звільнення з попередніх місць роботи з компрометуючим підставах (прогули, конфлікти, безвідповідальне ставлення до виконання службових обов’язків ); справжні цілі і мотиви працевлаштування на роботу, надходження на роботу за чиїм-небудь дорученням (конкурентів, кримінальних структур і т. д.). Крім того, можна перевірити інформацію, пов’язану зі шкідливими звичками претендентів: наявність проблем, пов’язаних зі зловживанням спиртними напоями (алкогольна залежність); вживання наркотиків; приховувані захворювання, що заважають виконанню службових обов’язків; проблеми з азартними іграми; таємні схильності; екстремальнізахоплення і т. д.

Поліграф-дослідження дозволяють систематично проводити тестування працюючого персоналу за наступними критеріями: витік конфіденційної інформації, підтримання зв’язків з конкурентами; позаслужбові контакти з колегами та партнерами по бізнесу; лояльність по відношенню до роботодавця і фірму; конфліктність (наявність конфліктних ситуацій) та встановлення їх справжніх винуватців ; участь у діяльності громадських та релігійних організацій; факти біографії, які можуть стати підставою для шантажу; наявність злочинних намірів, планування нанесення шкоди; володіння незареєстрованою зброєю або іншими небезпечними речовинами; використання службового становища в особистих цілях; наявність неофіційних додаткових доходів; випадки порушення трудової дисципліни і функціональних обов’язків, наявність психологічних особливостей, що заважають успішній роботі; задоволеність роботою; володіння інформацією про співробітників, що завдають шкоди фірмі, і фактах нанесення збитку.

Інтереси керівника щодо найманого на роботу можуть бути дуже різноманітними, що підтримується і точністю перевірок на поліграфі (90-99%). Цього достатньо для того, щоб набагато знизити ризик найму на роботу зловмисника або якісно провести розслідування. Адже тільки поліграф в даний час може з великим ступенем ймовірності диференціювати причетних і непричетних до того чи іншого ПП у фірмі. Так, один з великих банків у профілактичних цілях проводить обстеження всіх співробітників на детекторі брехні два рази на рік. Такі перевірки приносять реальну користь і конкретний економічний ефект: в організаціях, які придбали поліграфи і мають в штаті висококласних професіоналів, скоротилася кількість крадіжок, а також час і витрати на їх розслідування.

У ході розглядів перевірки на поліграфі застосовуються в тих випадках, коли необхідно звузити коло підозрюваних, встановити учасників події і схилити їх до видачі інформації, визначити, чи відбулося в действительной цікавить подія, встановити перебільшення або, навпаки, замовчування інформації, зібрати додаткову інформацію.

Однією з основних бід російського підприємництва, як показує практика, є крадіжки з боку співробітників. Роботодавці в США твердо впевнені в тому, що скринінгові перевірки найманого на роботу персоналу та періодичні перевірки службовців є найбільш ефективним засобом контролю різних видів розкрадань. Вони вважають, що випробування на поліграфі — найкращий спосіб дати зрозуміти кандидатів на роботу, що роботодавець серйозно налаштований на припинення випадків крадіжок.

Якщо надзвичайна подія все ж сталася, керівник фірми повинен дотримуватися трьох правил: 1) гранично обмежити коло осіб, обізнаних про те, що сталося НП, особливо про його деталі і подробиці, 2) встановити всіх осіб, які в тій чи іншій мірі інформовані про НП, і зафіксувати, коли і що кожен з них дізнався про цю подію, 3) якомога раніше звернутися до професійного поліграфологові (або провести попереднє розслідування разом з ним). Якщо дотримуватись даних правил, можна швидко припинити витік інформації. Завдяки цьому поліграфолог зможе швидше і надійніше виявити причетних до події осіб та відокремити непричетних, пам’ять яких не обтяжена такими подробицями. Поліграфологові повинна бути надана вся без винятку зібрана інформація по суті того, що сталося, а всі подальші дії проведеного розгляди повинні бути обов’язково погоджені з ним.

Деякі підприємці, намагаючись використовувати поліграф для захисту своїх комерційних інтересів, прагнуть придбати (або підготувати) власного користувача приладу. Такий підхід з урахуванням криміналізації ринку обгрунтований, але рентабельний тільки у випадку, якщо організація має дуже великий штат співробітників. Керівники підприємств, які не можуть дозволити собі таку «розкіш», звертаються до спеціалізованих організацій, що надають послуги в області комплексного забезпечення безпеки бізнесу.

Залишити коментар