Для чого потрібні тренінги

Ще зовсім недавно така форма освіти, як тренінги, була в нашій країні великою рідкістю. Але пройшло трохи часу, і вони стали невід’ємною частиною кадрової політики багатьох підприємств. Однак, незважаючи на те. що до послуг тренерів сьогодні вдається все більша кількість компаній, це не завжди супроводжується інформуванням широкої громадськості про користь і реальні можливості короткострокового навчання.

Що таке тренінг

Тренінг — це процес освоєння технік, спрямованих на побудову ефективної професійної діяльності. Його основним завданням є научіння бізнес-технологій, необхідних для конкурентної боротьби на ринку. З іншого боку, тренінг можна визначити як інтенсивну форму навчання, що поєднує теоретичні лекції та практичне відпрацювання навичок за короткий проміжок часу (1-2 дні). При цьому отримані навички є досить стійкими і ефективними, а їх використання в подальшому забезпечує результати, на які вони були розраховані.

Хто такий тренер

Дуже важлива роль в процесі навчання відводиться тренеру-консультанту. Від його особистості, як вважають експерти, на 90% залежить успіх всього заходу. Однак відсутність однозначних критеріїв оцінки професіоналізму тренерів сприяє появі великої кількості шарлатанів, людей, «що продають повітря». Потреба в професіоналах збільшується з кожним роком. Зростання попиту на тренінгові послуги пропорційне зростанню упереджень і стереотипів. Хто ж такий тренер?

Тренер — це абсолютно самостійна професія. Цей фахівець не є ні продавцем, ні керуючим, ні маркетологом. Це фасилітатор [від англ., To fascilitate — опосредовать будь-який процес], який за допомогою спеціальних методів і підходів оперативно (протягом одного-п’яти днів) і ефективно навчає продавців — продавати, керівників — управляти, секретарів — координувати роботу офісу , групу керуючих — узгоджено планувати стратегію подальшого розвитку компанії.

До методів, які використовує в своїй практиці тренер, відносяться вміло і грамотно сплановані та погоджені між собою ділові та рольові ігри, спеціальні вправи, групові дискусії, «мозковий штурм», психогімнастика та ін. Тренер успішно планує систему навчання в будь-якій організації не тільки завдяки досвіду роботи в цій сфері, але і грунтуючись на системному розумінні бізнес-процесів в цілому, умінні оперативно аналізувати специфіку обговорюваної сфери бізнесу і збирати всю інформацію, необхідну для розробки курсу навчання. Професійний тренер повинен вміти створювати на занятті атмосферу доброзичливості, оптимізму і взаємної симпатії між учасниками. Після проходження професійних тренінгів слухачі знаходять нові сили, наснагу, інтерес до певної діяльності, заряд енергії на весь робочий тиждень.

Які тренінги найбільш затребувані сьогодні

«Мода» на тренінги в Україні пройшла, поступившись місцем тверезому розрахунку. Сьогодні клієнту потрібен не універсальний пакет інструментів, а індивідуальний підхід, максимально враховує специфіку його бізнесу. Ефективність тренінгу і всієї програми навчання безпосередньо залежить від ступеня їх опрацьованості для конкретного слухача. Всі зусилля фахівців тренінгових компаній спрямовані на результат, який клієнт отримує після закінчення навчання, а не на збут «продукції» — тренінгів та семінарів. При створенні програми тренінгу враховуються специфіка діяльності підприємства і склад учасників, особливо якщо навчання орієнтоване на керівників вищої ланки. На цьому рівні помилки неприпустимі, а значить, процес навчання повинен ретельно плануватися разом із замовником.

Ексклюзивний тренінг коштує дорожче стандартного, так як на його підготовку піде більше часу — розробка ведеться в кілька етапів. Клієнт, як правило, готовий до таких витрат, оскільки розуміє, що таким чином він підвищить ефективність навчального процесу.

Фахівці виділяють три види тренінгів

Комунікативні тренінги спрямовані на розвиток індивідуальних ділових якостей, а саме: умінь вести переговори, керувати конфліктом, планувати власний час, правильно розставляти пріоритети і т. Д.

Все тренинги зростання сприяють налагодженню ефективної комунікації, цілепокладання. розвитку пам’яті та уваги, лідерських якостей і т. д. У процесі навчання тренери посилено «колупаються» у вашому минулому, витягуючи назовні все комплекси, після чого ви спільними зусиллями намагаєтеся їх подолати.

Спеціалізовані та галузеві (маркетинг, менеджмент, логістика та т. Д.) Тренінги розраховані на фахівців певної сфери. Навчальні програми галузевого спрямування особливо затребувані підприємствами, що займаються продажами, а також менеджерами різного рівня. До цієї групи належать також тренінги з управління персоналом, фінансовому, регулятор-ному менеджменту, бізнес-процесів, маркетингу, реклами та PR-технологій, збутової і адміністративної логістики.

Останнім часом значно зріс попит на професійні, так звані «навиковие», тренінги. По-перше, підприємства відчувають потребу в висококваліфікованих кадрах. По-друге, ринок, умови організації бізнесу і методи роботи швидко змінюються. І по-третє, ефективність таких заходів оцінити набагато легше.

Незмінною популярністю користуються тренінги особистісного росту, однак фахівців, здатних проводити на високому рівні тренінги «абстрактного характеру», недостатньо. До того ж багато слухачі не завжди можуть визначити, наскільки корисними були для них заняття.

Сьогодні все більше уваги компанії приділяють навчанню лінійних керівників, проводячи для них тренінги, спрямовані на удосконалення управлінських навичок (ситуаційне керівництво, тайм-менеджмент, управління конфліктами, навички публічного виступу).

Що стосується форми проведення тренінгів, то останнім часом значно зросла кількість корпоративних заходів. Однак незважаючи на це, є підстави вважати, що і в майбутньому відкрита форма проведення занять буде превалювати.

Чому тренінги іноді виявляються неефективними

Неефективність тренінгу може бути викликана наступними причинами: помилкове визначення потреб замовника, неправильно підібраний склад групи, відсутність «зворотного зв’язку» і посттренінгових супроводу, погана організація подачі матеріалу, слабкі презентаційні навички викладача. Одна з найбільш частих причин неефективності тренінгу — ставлення до нього як до покарання. Такий стереотип складається під впливом безлічі нюансів: керівництво обрало незручні для співробітників компанії час і місце навчання, повідомлення про проходження тренінгу було зроблено у вигляді наказу і т. Д.

Часто непорозуміння виникають через поверхневого розуміння керівництвом компаній значення слова «тренінг». Тренінг — це не магічне дійство, а інтенсивне навчання, спрямоване на розвиток неспецифічних для конкретної професії ділових і психологічних якостей. Тренінг організовується компанією з метою підвищення ефективності праці.

При організації корпоративного тренінгу потрібно враховувати всі тонкощі. Часом вікова різниця тренера і слухачів може ускладнити встановлення особистісного контакту між ними, особливо якщо тренер молодше. Нарешті, багато що залежить від розкладу занять. Скажімо, тренінг, призначений на суботній ранок, навряд чи викличе у слухачів позитивні емоції. В цьому випадку знадобляться талант і професіоналізм тренера, щоб подолати накопичені негативні емоції аудиторії.

Як оцінити результат тренінгу

Виміряти результативність і ефективність навчання досить складно, але все ж отримані знання і сформовані навички можна оцінити за допомогою вхідного і вихідного тестування. Найважливіший показник ефективності — відсутність загасаючої динаміки: чим довше зберігаються результати тренінгів і семінарів, тим вище якість навчання. У фахівців, які пройшли навчання за індивідуально розробленою програмою, цей показник, як правило, дуже високий.

Залежно від завдань навчання об’єктивним його результатом може стати зменшення кількості конфліктних ситуацій в колективі, збільшення кількості задоволених клієнтів, підвищення авторитету компанії, зростання рівня продажів. Відбувається структурування досвіду співробітників, підвищується їх мотивація до роботи, поліпшується емоційний клімат в колективі, створюється і зміцнюється корпоративна культура компанії. У будь-якому випадку, ефективність тренінгу визначається наступним застосуванням набутих знань і умінь на практиці, в реальній дійсності. Ton-менеджери спостерігають поліпшення виробничих показників, а співробітники, які освоїли сучасні методи роботи, можуть претендувати на більш високу заробітну плату. Таким чином, і керівники, і працівники розуміють, що і час, і гроші були витрачені не даремно.

Залишити коментар