Етапи життєвого циклу організації

Будь-яка організація, як комерційна, так і некомерційна, в період свого функціонування проходить ряд послідовних етапів свого життєвого циклу. Кожен з цих етапів передбачає певний алгоритм дій керівника, а також має ряд відмінних рис.Отже, перший етап — етап створення організації— включає в себе такі елементи як створення документації і випуск першої продукції. Особливості даного етапу: найбільші творчі можливості, нечіткі цілі.На етапі створення організації керівник ставить наступні завдання:1) доступ до необхідних ресурсів;
2) оволодіння механізмом конкуренції.

Дії керівника:

• ретельне вивчення споживчого попиту на дану продукцію або послуги на конкурентних ринках;
• збір і оцінка інформації про діяльність і наміри конкурентів;
• оцінка необхідності і доцільності збільшення потенціалу компанії;
• прийняття необхідних заходів щодо залучення додаткових ресурсів за рахунок внутрішніх і зовнішніх ресурсів;
• раціональна організація управлінського процесу.

Другий етап — етап зростання — організація вирішує дві основні задачі: максимальне створення умов для зростання і вирішення питання забезпечення якості товарів і послуг. Дії керівника:

• вирішення соціальних проблем колективу;
• забезпечення балансу між поточною та інноваційною діяльністю;
• впровадження прогресивної структури управління.

Третій етап — етап зрілості. Керівник ставить наступні завдання:

• довести стратегічну дієздатність;
• зберегти стійке положення на ринку;
• систематичне відстежування діяльності конкурентів;
• аналіз необхідності і можливості технічного переозброєння виробництва;
• визначення виробничої науково-технічної політики організації на основі запитів споживачів;
• створення необхідних умов для підтримки і зміцнення інтелектуального потенціалу організації.

Заключний, четвертий етап — етап занепаду. Дії керівника складають:

• економія всіх видів ресурсів і зосередження діяльності компанії на діяльності, яка обіцяє максимальну віддачу в мінімальний термін;
• вивчення можливості злиття з іншими компаніями;
• здійснення змін в організації методів управління,
• встановлення нових контактів з постачальниками, нових ринків збуту.

Дії керівника: мати в запасі нову технологію; постійно підвищувати професіоналізм фахівців; мати і підтримувати зв’язки з потрібними людьми; мати свої джерела інформації серед конкурентів і державних структур; створювати союзи взаємного страхування з аналогічними організаціями; збільшувати частку ліквідного майна в статутному капіталі організації.

Залишити коментар