При виборі системи оподаткування слід:

1. З’ясувати:

* Скільки видів діяльності Ви будете здійснювати

* Чи є серед видів діяльності види, які підпадають під ЕНВД, і чи задовольняють Ваші показники умовам і обмеженням, встановленим НК РФ, для застосування ЕНВД

* Задовольнять Ваші показники умовам і обмеженням, встановленим НК РФ, Для застосування ССО

* Якщо можливе застосування ССО, то яка частка витрат по відношенню до доходів, так як від цього залежить вибір об’єкта оподаткування «Доходи» або «Доходи мінус витрати»

2. Далі слідувати наведеним нижче рекомендаціям.
При визначенні у своєму виборі слід також пам’ятати про те, що:

* Організації, які застосовують загальний режим оподаткування або сплачують ЕНВД, ведуть бухгалтерський облік у повному обсязі

* Організації та індивідуальні підприємці при застосуванні УСН ведуть облік у книзі обліку доходів і витрат, А організації ще й бухгалтерський облік

* Якщо платник податків здійснює види діяльності, що підпадають під різні системи оподаткування або обкладаються податками за різними ставками, то він повинен вести роздільний відокремлений облік доходів і витрат по кожному з видів діяльності, оподатковуваного податками по-різному. Якщо якісь з витрат неможливо розподілити прямо, то в більшості випадків вони розподіляються непрямим шляхом пропорційно частці виручки в загальній виручці звітного (податкового) періоду

* Якщо платник податків за одним видам діяльності зобов’язаний сплачувати ЕНВД, а за іншими хоче застосовувати УСН, То при розрахунку граничного розміру виручки для ССО не враховується виручка від видів діяльності, що підпадають під ЕНВД, а при визначенні граничного кількості працівників, Враховуються всі працівники

* Для остаточного рішення має сенс виконати варіантні розрахунки за допомогою вхідного до складу електронної версії Методичних рекомендацій компакт-диском, на якому запропоновані шаблони фінансової частини бізнес-плану для різних видів діяльності, Організаційно правових форм і систем оподаткування

У загальному випадку при виборі об’єкта оподаткування при застосуванні УСН потрібно скласти фінансовий прогноз і порівняти передбачувані доходи і витрати. Практичний досвід підказує, що якщо витрати складуть більше 60% доходу (а з 2010 року більше 40% доходу), то вигідніше сплачувати податок з податкової бази «доходи – витрати».

Залишити коментар